TSFS 2017:120
Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utlämnande av körkort och hantering av körkort vid utlämningsställen. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om vilka företag som får utföra identitetsprövning och även i övrigt medverka i samband med att körkort lämnas ut enligt 8 kap. 3 § körkortsförordningen (1998:980).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:120

I kraft 2018-01-01. PDF 1419 kB

Ändringar

TSFS 2018:3

I kraft 2018-02-01. PDF 159 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:11

I kraft 2018-03-01. PDF 163 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:39

I kraft 2018-04-01. PDF 174 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:43

I kraft 2018-05-01. PDF 315 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:50

I kraft 2018-06-01. PDF 339 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:52

I kraft 2018-07-01. PDF 184 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:54

I kraft 2018-08-01. PDF 161 kB.

Ändr. Bilagan

TSFS 2018:55

I kraft 2018-09-01. PDF 285 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:87

I kraft 2018-11-01. PDF 1522 kB.

Upph. bilagan; ny bilaga.

TSFS 2018:94

I kraft 2018-12-01. PDF 198 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2018:100

I kraft 2019-01-01. PDF 205 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:3

I kraft 2019-02-01. PDF 171 kB.

Ändr. bilaga.

TSFS 2019:16

I kraft 2019-03-01. PDF 331 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:35

I kraft 2019-04-01. PDF 309 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:43

I kraft 2019-05-01. PDF 288 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:48

I kraft 2019-06-01. PDF 525 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:67

I kraft 2019-07-01. PDF 305 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:75

I kraft 2019-08-01. PDF 299 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:99

I kraft 2019-10-01. PDF 508 kB.

Ändr. bilagan.

TSFS 2019:107

I kraft 2019-11-01. PDF 314 kB.

Ändr. bilagan.