TSFS 2016:48
Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter den som utför installation och besiktning av taxameterutrustning ska lämna enligt 26 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och hur uppgifterna ska lämnas.

Grundform

TSFS 2016:48

I kraft 2017-01-01. PDF 190 kB