TSFS 2016:47
Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om de krav som ska uppfyllas av den tekniska utrustning som ska certifieras för att användas i redovisningscentralens verksamhet, samt krav på tillverkare av sådan utrustning.

Grundform

TSFS 2016:47

I kraft 2017-01-01. PDF 1128 kB