TSFS 2012:104
Transportstyrelsens föreskrifter om färd med långa och tunga fordonståg mellan Överkalix och Piteå

Författningen upphävd 2017-03-01 genom TSFS 2012:104

Om de villkor som anges i dessa föreskrifter uppfylls får fordonståg vars längd uppgår till högst 30,0 meter, lasten inräknad, föras på utpekade vägar mellan Överkalix och Piteå trots att den längd som anges i 4 kap. 17 § första stycket första meningen trafikförordningen (1998:1276) överskrids.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:104

I kraft 2012-10-01. PDF 67 kB

Ändringar

TSFS 2016:113

I kraft 2016-12-31. PDF 146 kB.

Fortsatt giltighet t.o.m. 28 februari 2017.