TSFS 2016:48
Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om taxameterutrustning och särskild utrustning för taxifordon

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka uppgifter den som utför installation och besiktning av taxameterutrustning ska lämna enligt 26 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik och hur uppgifterna ska lämnas. Från och med den 1 september 2020 innehåller de också bestämmelser om vilka uppgifter den som kontrollerar särskild utrustning för taxifordon enligt 2 b kap. 1 § taxitrafiklagen (2012:211) ska lämna och hur uppgifterna ska lämnas.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2016:48

I kraft 2017-01-01. PDF 190 kB

Ändringar

TSFS 2020:7

I kraft 2020-09-01. PDF 289 kB.

Ändr. rubriken till föreskrifterna samt 1–3 §§; ny 1 a och 5 §§.

TSFS 2023:27

I kraft 2023-10-02. PDF 110 kB.

Ändr. 3 §.