TSFS 2015:63
Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser i de avseenden som anges i lagen (2001:558) om vägtrafikregister och förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Grundform

TSFS 2015:63

I kraft 2016-01-01. PDF 326 KB.

Ändringar

TSFS 2017:24

I kraft 2017-05-20. PDF 245 KB.

Ändr. 3 kap. 7 §, 5 kap. 6 § och bilaga 1.

TSFS 2018:56

I kraft 2018-10-01. PDF 152 KB.

Ändr. 3 kap. 6 och 7 §§, 5 kap. 2 och 6 §§, 6 kap. 5 och 19 §§, 9 kap. 6 och 8–13 §§ samt 10 kap. 3 §.

Till toppen