2015

TSFS 2015:17
Vägtrafik
I kraft 2015-07-01
TSFS 2015:39
Sjöfart, Utrustning
I kraft 2015-08-14 Upphävd 2016-09-18 genom TSFS 2016:81
TSFS 2015:45
Sjöfart, Avgifter
I kraft 2016-01-01 Upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:105
TSFS 2015:46
Luftfart, GEN
I kraft 2016-01-01 Upphävd 2017-01-01 genom TSFS 2016:105
TSFS 2015:77
Järnväg
I kraft 2016-03-01
Till toppen