TSFS 2010:132
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utformning av bansystem och plattor på flygplats

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som ska utforma eller bygga om en flygplats som ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter, när banor, taxibanor och plattor inklusive omgivande stråkytor ska utformas, anläggas eller ändras. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:132

I kraft 2010-10-10. PDF 441 kB

Ändringar

TSFS 2013:89

I kraft 2013-12-20. PDF 31 kB.

Ändr. punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.