TSFS 2010:167
Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet för delsystemet ”Rullande materiel - godsvagnar” i järnvägssystemet för konventionella tåg

Författningen upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:74

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) för delsystemet ”Rullande materiel – godsvagnar” i järnvägssystemet för konventionella tåg.

Grundform

TSFS 2010:167

I kraft 2010-12-01. PDF 124 kB

Ändringar

TSFS 2013:73

I kraft 2013-10-01. PDF 83 kB.

Ändr. 2 och 3 §§.

TSFS 2013:74

I kraft 2014-01-01. PDF 74 kB.

Upph. TSFS 2010:167.