TSFS 2013:6
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder vid nödplané för piloter

Författningen upphävd 2019-10-01 genom TSFS 2019:92

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur en pilot ska agera vid en händelse som kräver ett snabbt sjunkande för att behålla flygsäkerheten.

Grundform

TSFS 2013:6

I kraft 2013-05-03. PDF 36 kB

Ändringar

TSFS 2019:92

I kraft 2019-10-01. PDF 97 kB.

Upph. TSFS 2013:6.