TSFS 2011:58
Transportstyrelsens föreskrifter om förarbevis och kompletterande intyg

Författningen upphävd 2022-06-01 genom TSFS 2021:116

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om förarbevis och kompletterande intyg för de förare som omfattas av lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2011:58

I kraft 2011-07-01. PDF 56 kB

Ändringar

TSFS 2013:51

I kraft 2013-07-01. PDF 40 kB.

Ändr. 4 och 9 §§; ny 10 a §.