TSFS 2013:44
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning med säkerhetsbestämmelser inom tunnelbana och spårväg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrning och säkerhetsordning med säkerhetsbestämmelser för spårinnehavare och trafikutövare enligt lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Grundform

TSFS 2013:44

I kraft 2013-09-01. PDF 31 kB