TSFS 2013:43
Transportstyrelsens föreskrifter om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare

Författningen upphävd 2015-07-01 genom TSFS 2015:34

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare enligt 2 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519).

Grundform

TSFS 2013:43

I kraft 2013-09-01. PDF 37 kB