VVFS 2000:196 Vägverkets föreskrifter om tillsyn över den yrkesmässiga trafiken

Ändringar

TSFS 2010:39

I kraft 2010-04-01. PDF 17 kB.

Ordet "Länsstyrelsen" ska bytas ut mot "Transportstyrelsen" i 1 §.

TSFS 2013:42

I kraft 2013-06-01. PDF 17 kB.

Upph. VVFS 2000:196.