TSFS 2013:30
Transportstyrelsens föreskrifter om fristående utbildningsorganisationer som tillhandahåller grundutbildning för kabinbesättningar

Dessa föreskrifter gäller organisationer som inte är knutna till någon operatör (flygbolag) och som utbildar kabinbesättningar (luftfart).

Grundform

TSFS 2013:30

I kraft 2013-04-08. PDF 37 kB