VVFS 1998:88 Vägverkets föreskrifter om taxiförarlegitimation

Ändringar

TSFS 2013:29

I kraft 2013-06-01. PDF 38 kB.

Ändr. bilagan.