TSFS 2013:26
Transportstyrelsens föreskrifter om utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, segelflyglärare och FB-instruktör

Författningen upphävd 2018-04-08 genom TSFS 2018:14

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utbildning till instruktör i avancerad flygning med flygplan, FB-instruktör och segelflyglärare.

Grundform

TSFS 2013:26

I kraft 2013-04-08. PDF 51 kB