TSFS 2013:16
Transportstyrelsens föreskrifter om segelflygarcertifikat

Författningen upphävd 2018-04-08 genom TSFS 2018:14

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid utfärdande, förnyelse och utökning av segelflygarcertifikat och anger de befogenheter som certifikatet ger innehavaren. Dessa föreskrifter innehåller även bestämmelser om utbildningskrav för bogsering av segelflygplan.

Grundform

TSFS 2013:16

I kraft 2013-04-08. PDF 56 kB