TSFS 2013:116
Transportstyrelsens tillkännagivande av Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:146

I detta tillkännagivande framgår Eurocontrols beslut om undervägsavgifter inom svenskt luftrum och beslut om dröjsmålsränta.

Grundform

TSFS 2013:116

I kraft 2014-01-01. PDF 36 kB