TSFS 2013:1
Transportstyrelsens föreskrifter om hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare

Författningen upphävd 2018-10-15 genom TSFS 2018:85

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökan om godkännande samt hantering av krypteringsnycklar och certifikat för tillverkning av digitala färdskrivare.

Grundform

TSFS 2013:1

I kraft 2013-02-01. PDF 57 kB