TSFS 2019:23
Transportstyrelsens föreskrifter om utrustning och installationer på flygplats

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som ska utforma eller bygga om en flygplats som ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter för utrustning och installationer på flygplatsen. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Grundform

TSFS 2019:23

I kraft 2019-05-01. PDF 194 kB