TSFS 2016:97
Transportstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om särredovisning av verksamheter enligt 4 kap. 1 och 1 a §§ järnvägslagen (2004:519), om offentliggörande av redovisning enligt 4 kap. 1 b § samma lag samt om separata räkenskaper och oberoende beslutsfattande enligt 4 kap. 2 a § samma lag.

Grundform

TSFS 2016:97

I kraft 2016-10-01. PDF 209 kB