TSFS 2012:98
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Författningen upphävd 2015-01-01 genom TSFS 2014:53

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom järnvägsområdet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:98

I kraft 2013-01-01. PDF 190 kB

Ändringar

TSFS 2013:69

I kraft 2014-01-01. PDF 20 kB.

Ändr. 2 kap. 10 § samt 5 kap. 1 §.

TSFS 2013:118

I kraft 2014-01-01. PDF 19 kB.

Ändr. 3 kap. 12 §; ny 6 kap. 4 § och ny rubrik före 6 kap. 4 §.