TSFS 2010:135
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som genomtränger hinderbegränsande ytor för en flygplats

Författningen upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:22

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som ska utforma eller bygga om en flygplats som ska vara godkänd enligt Transportstyrelsens föreskrifter, när färgmarkeringar och ljusinstallationer ska utformas och installeras på byggnader, master och andra föremål som genomtränger en hinderbegränsande yta som har fastställts för flygplatsen. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:135

I kraft 2010-10-10. PDF 634 kB

Ändringar

TSFS 2012:94

I kraft 2012-09-01. PDF 704 kB.

Ändr. 1 § och bilagan; ny rubrik närmast före 34 §.