TSFS 2012:79
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om upphöjda helikopterflygplatser

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid anläggning, om- och tillbyggnad samt upprätthållande av en upphöjd helikopterflygplats som kräver godkännande enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:118) om godkännande av flygplats.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:79

I kraft 2012-08-01. PDF 2409 kB

Ändringar

TSFS 2019:28

I kraft 2019-05-01. PDF 102 kB.

Ändr. 7 kap. 27 §.

TSFS 2019:33

I kraft 2019-05-01. PDF 151 kB.

Ändr. 1 kap. 1 § och 7 kap. 24 §.