TSFS 2012:45
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet BE

Författningen upphävd 2018-02-01 genom TSFS 2017:116

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet BE.

Grundform

TSFS 2012:45

I kraft 2013-01-19. PDF 287 kB