TSFS 2012:37
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om supermiljöbilspremie

Dessa föreskrifter innehåller kriterier för bestämmande av närmast jämförbara bil enligt 5 § förordningen (2011:1590) om supermiljöbilspremie.

Grundform

TSFS 2012:37

I kraft 2012-06-01. PDF 30 kB