TSFS 2011:79
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Författningen upphävd 2013-01-01 genom TSFS 2012:98

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom järnvägsområdet.

Grundform

TSFS 2011:79

I kraft 2012-01-01. PDF 175 kB

Ändringar

TSFS 2012:32

I kraft 2012-05-31. PDF 18 kB.

Nytt kap. 6.