TSFS 2012:31
Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för rallybilar på väg m.m.

Dessa allmänna råd gäller tillämpningen av 8 kap. 18 § andra stycket fordonsförordningen (2009:211) vid prövning av ansökningar om undantag för rallybilar på väg från bestämmelserna om fordons beskaffenhet och utrustning i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar eller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar. Dessa allmänna råd gäller även tillämpningen av 2 kap. 6 § fordonslagen (2002:574) om registreringsbesiktning.

Grundform

TSFS 2012:31

I kraft 2012-05-09. PDF 103 kB