TSFS 2010:2
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Författningen upphävd 2016-07-01 genom TSFS 2016:22

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:2

I kraft 2010-02-15. PDF 1092 kB

Ändringar

TSFS 2011:29

I kraft 2011-04-09. PDF 105 kB.

Ändr. 1 kap. 5 § och tabellen i avsnitt 43 i bilaga 1.

TSFS 2011:39

I kraft 2011-05-01. PDF 140 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 4 §§ samt bilaga 1 och 2; ny 1 kap. 3 a §.

TSFS 2012:12

I kraft 2012-03-26. PDF 187 kB.

Ändr. avsnitt 3.2, 9, 13, 19, 20, 21 och 48 i bilaga 1.

TSFS 2012:29

I kraft 2012-07-01. PDF 58 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §.

TSFS 2012:127

I kraft 2012-12-01. PDF 142 kB.

Ändr. 1 kap. 5 §, avsnitt 4, 18, 27, 34, 35, 37 och 43 i bilaga 1.

TSFS 2012:129

I kraft 2013-01-01. PDF 31 kB.

Upph. 1 kap. 8 och 10 §§; ändr. 1 kap. 7 §.

TSFS 2013:64

I kraft 2013-12-01. PDF 94 kB.

Ändr. författningsrubrik, kap. 1 § samt avsnitt 2 och avsnitt 50 i bilaga 1.

TSFS 2013:83

I kraft 2013-12-10. PDF 450 kB.

Ändr. 1 kap. 5 § och avsnitt 1, 3.1, 3.2, 7-10, 13, 15, 16, 18, 21-26, 28-31, 35, 36, 38, 50-52 och 57 i bilaga 1.

TSFS 2013:108

I kraft 2014-01-15. PDF 111 kB.

Ändr. 1 kap. 5 §; nya avsnitt 62 och 69 i bilaga 1.