TSFS 2010:38
Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskompetensbevis

Författningen upphävd 2020-05-23 genom TSFS 2020:29

Dessa föreskrifter gäller yrkeskompetensbevis för förare som utför gods- eller persontransporter enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:38

I kraft 2010-04-01. PDF 110 kB

Ändringar

TSFS 2012:148

I kraft 2013-01-19. PDF 74 kB.

Ändr. 2 kap. 2, 5 och 6 §§, 3 kap. 4 och 5 §§.