TSFS 2010:33
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov i yrkeskunnande för taxiförarlegitimation

Dessa föreskrifter gäller prov i yrkeskunnande för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 7 § yrkestrafiklagen (1998:490).

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:33

I kraft 2010-04-01. PDF 66 kB

Ändringar

TSFS 2011:75

I kraft 2011-10-01. PDF 38 kB.

Ändr. 4 kap. 1 och 3 §§ och 5 kap. 1 §.

TSFS 2012:145

I kraft 2013-01-19. PDF 43 kB.

Ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 1 och 5 §§, 5 kap. 1 § och 6 kap. 1 §; ny 1 kap. 2 §; allmänna råd.