LFS 1978:4 Luftfartsverkets föreskrifter Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) – Flygplatser

Författningen upphävd 2013-04-03 genom TSFS 2013:5

Ändringar

TSFS 2010:120

I kraft 2010-09-01. PDF 34 kB.

Upph. Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) – Flygplatser, Drift av godkänd flygplats, Fälthållning, BCL-F 3.2, Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) – Flygplatser, Drift av godkänd flygplats, Stationstjänst, BCL-F 3.5 och Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) – Flygplatser, Drift av godkänd flygplats, Flygdrivmedelstjänst, BCL-F 3.8.

TSFS 2012:137

I kraft 2013-02-12. PDF 30 kB.

Upph. BCL-F 3.7 - drift av godkänd flygplats meterologiska utrustning.