TSFS 2012:126
Transportstyrelsens föreskrifter om vändningskrav för fordonståg vars längd överstiger 24,0 meter och utrustningskrav för fordon som ingår i sådant fordonståg

Dessa föreskrifter gäller utrustningskrav och vändningskrav enligt 4 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276).

Grundform

TSFS 2012:126

I kraft 2013-01-01. PDF 28 kB