TSFS 2012:100
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet

Författningen upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:72

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter för Transportstyrelsens verksamhet inom vägtrafik- och trafikregisterområdet. Särskilda bestämmelser om betalning m.m. av vissa avgifter enligt 4 kap. finns dock i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister.

Grundform

TSFS 2012:100

I kraft 2013-01-01. PDF 158 kB

Ändringar

TSFS 2012:150

I kraft 2013-01-01. PDF 23 kB.

Ändr. 3 kap. 8 §.

TSFS 2013:11

I kraft 2013-04-01. PDF 18 kB.

Ändr. 2 kap. 11 §.