TSFS 2012:99
Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom luftfartsområdet

Författningen upphävd 2014-01-01 genom TSFS 2013:70

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet inom luftfartsområdet.

Grundform

TSFS 2012:99

I kraft 2013-01-01. PDF 402 kB