TSFS 2012:2
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikantinformation

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om anmälningsskyldighet enligt 4 kap. 1 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och information om kollektivtrafikföretags trafikutbud enligt 4 kap. 2 § lagen om kollektivtrafik.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2012:2

I kraft 2012-02-01. PDF 47 kB

Ändringar

TSFS 2012:72

I kraft 2012-08-01. PDF 100 kB.

Ändr. 2 §.