VVFS 2004:65 Vägverkets föreskrifter om yrkeskunnande för taxiförarlegitimation

Författningen upphävd 2022-11-01 genom TSFS 2021:119

Ändringar

TSFS 2012:142

I kraft 2013-01-19. PDF 25 kB.

Ändr. 1 kap. 1 och 2 §§, 10 kap. 1 och 2 §§, 11 kap. 2 §, rubriken till 10 kap. och rubriken närmast före 10 kap. 2 §.