TSFS 2011:86
Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om säkerhetsrapport enligt 2 kap. 5 a § järnvägslagen (2004:519) samt om sådan rapportering av olyckor, tillbud och brister som avses i 2 kap. 6 § järnvägslagen och i 2 § första stycket 3 lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

Grundform

TSFS 2011:86

I kraft 2011-10-17. PDF 76 kB