TSFS 2011:73
Transportstyrelsens föreskrifter om luftledningar för starkström vid flygplatser

Dessa föreskrifter ska tillämpas när en luftledning för starkström ska anläggas i närheten av en flygplats.

Grundform

TSFS 2011:73

I kraft 2011-10-03. PDF 32 kB