TSFS 2011:55
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygning i luftrum med vulkanisk aska

Dessa föreskrifter reglerar flygning i luftrum med vulkanisk aska.

Grundform

TSFS 2011:55

I kraft 2011-05-26. PDF 847 kB