TSFS 2011:14
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet C

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:46

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet C.

Grundform

TSFS 2011:14

I kraft 2011-04-01. PDF 107 kB