TSFS 2011:13
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet BE

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:45

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet BE.

Grundform

TSFS 2011:13

I kraft 2011-04-01. PDF 285 kB