TSFS 2011:12
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet B

Författningen upphävd 2013-01-19 genom TSFS 2012:43

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet B.

Grundform

TSFS 2011:12

I kraft 2011-04-01. PDF 100 kB