TSFS 2011:110
Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade raketer och uppsläpp av föremål för rörelse i luften

Författningen upphävd 2013-11-01 genom TSFS 2013:77

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid uppskjutning av obemannade raketer samt uppsläpp av föremål med brinnande materia och andra föremål för rörelse i luften som inte är att anse som luftfartyg.

Grundform

TSFS 2011:110

I kraft 2012-02-01. PDF 41 kB