TSFS 2011:105
Transportstyrelsens föreskrifter om operativ licens

Dessa föreskrifter reglerar var lufttrafikföretag med svensk operativ licens ska vara registrerade.

Grundform

TSFS 2011:105

I kraft 2012-01-01. PDF 31 kB