TSFS 2011:104
Transportstyrelsens föreskrifter om charter- och taxiflygning mellan Sverige och utlandet

Författningen upphävd 2017-07-01 genom TSFS 2017:70

Dessa föreskrifter gäller för charter- och taxiflygningar mellan Sverige och ett annat land samt inom Sverige om inte tillstånd för trafiken följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, och i den utsträckning inte annat följer av 1. särskilt avtal med ett annat land som är bindande för Sverige, eller 2. den multilaterala överenskommelsen av den 30 april 1956 gällande kommersiella rättigheter i icke regelbunden luftfart i Europa (SÖ 1959:75).

Grundform

TSFS 2011:104

I kraft 2012-01-01. PDF 39 kB