TSFS 2019:25
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om beredskap för räddningsinsatser samt räddningstjänst på flygplats

Författningen innehåller krav på räddningstjänst vid flygplats och ska tillämpas vid drift av certifierade flygplatser med instrumentinflygningsprocedur(er), med undantag för flygplatser som endast är avsedda för helikopterverksamhet. Föreskrifterna ska även tillämpas av den som avser att bedriva utbildning för personal som ska utöva räddningstjänst på certifierade flygplatser. Att tillhandahålla räddningstjänst innebär att räddningstjänsten ska vara beredd att inom fastställda tider kunna genomföra en insats för att rädda liv vid en luftfartsolycka som inträffar inom flygplatsen eller i dess närhet. Storleken på insatsstyrkan och hur mycket släckmedel som ska kunna påföras avgörs av storleken på de luftfartyg som använder flygplatsen. Typen av flygning är också avgörande i viss mån.

Grundform

TSFS 2019:25

I kraft 2019-05-01. PDF 380 kB