TSFS 2019:19
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats

Dessa föreskrifter ska tillämpas av flygplatsoperatörer för drift av flygplatser som har godkänts enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Grundform

TSFS 2019:19

I kraft 2019-05-01. PDF 228 kB