VVFS 2003:19 Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II

Ändringar

TSFS 2010:25

I kraft 2010-04-01. PDF 57 kB.

Ändr. 4 kap. 19 § och 5 kap. 19 §.